Newsroom

DEBATE ON AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BUDGET

BY Hon. P.N Msimango, MPL, KZN Legislature, Virtual Sitting 20 MAY 2021   Honourable Speaker, Ngaphambi kokuba ngingene odabeni lwesabelo zimali esihlangene ngaso namhlanje ukudlula odabeni oluthinta umhlaba. Uma sikhuluma ngodaba lwezolimo sonke siyazi ukuthi lweyame odabeni lomhlaba. Ngakho-ke iQembu leNkatha lifisa ukunxusa uhulumeni oholwa iqembu elibusayo ukuthi njengoba bebedabukile ngesikhathi kukhotheme iSilo sicela bafakazele […]

Read More

Category

Recent Headlines

Press Releases 3 July, 2024

IFPYB Welcomes Changes in the Department of Higher Education

Read more
Press Releases 28 June, 2024

IFP Press Conference to Provide an Update on the Government of National Unity

Read more
Press Releases 28 June, 2024

IFP President and NEC to Brief Media on GNU

Read more

Read Forethought

An online Newletter by President & Parliamentary Leader HON. VELENKOSI HLABISA, MP Read More >
WhatsApp